Nu ställer Gävleborg om till fossilfritt

Fossilfritt Gävleborg 2030 är ett projekt med ett tydligt budskap: Gävleborg kan och ska bli fossilfritt. Men hur ska det gå till? Detta var något som diskuterades när projektet bjöd in till workshop i början av juni.

- Det pågår redan en mängd olika aktiviteter i vårt län kring just fossilfrihet. Alla kommuner i länet har exempelvis undertecknat en så kallad budkavle där de uttrycker sin vilja att nå målet mot en fossiloberoende fordonspark 2030. Inom näringslivet i Gävleborg finns redan produktion av biogas, biodiesel, vätgas samt förnybar el. Dessutom startas just nu flera initiativ som ska bidra till att vi kan utveckla ytterligare drivmedel. Så förutsättningarna är goda för att gemensamt lyckas med omställningen, säger Helena Olsson, projektledare för Fossilfritt Gävleborg 2030, och tillägger:

- Det vi däremot behöver bli bättre på är att samordna detta arbete. Därför träffas vi här idag, säger Helena Olsson.

Totalt deltog ett 60-tal beslutsfattare och tjänsteperson från region, kommuner, andra myndigheter i Gävleborgs län, företagare samt privatpersoner.

- Vi ser många olika fördelar med en omställning till fossilfria och effektiva transporter. Förutom en minskad klimatpåverkan kan en smart omställning till mer hållbara transporter sänka kostnaderna, förbättra luftkvalité och hälsa samt bidra till en grön näringslivsutveckling, säger Helena Olsson.

Gemensam handlingsplan

Dagen bjöd bland annat på intressanta diskussioner kring frågor som till exempel: vad behöver vi göra för att bli ett fossilfritt län? Alla synpunkter som kom in under dagen kommer att ligga till grund för en gemensam handlingsplan som ska skapa förutsättningar för ett fossilfritt Gävleborg 2030.

Föreläste under dagen gjorde även Jakob Lagercrantz. Med en bakgrund som VD på Greenpeace, ordförande i Gröna Bilister och grundare av 2030-sekretariatet hade Jacob många intressanta tankar om hur man driver miljöarbetet inom en organisation.

Fossilfritt transportsystem

Fossilfritt Gävleborg 2030 syftar till att skapa ett fossilfritt transportsystem i Gävleborg innan 2030. Målet gäller hela länet, det vill säga både offentliga organisationer, företag och medborgare. Fokus ligger på beteendeförändringar, infrastrukturplanering, förnybara drivmedel och fordon för att skapa ett attraktivt Gävleborg där alla har möjlighet att transportera sig hållbart. Inom ramen för satsningen har en samverkansgrupp bildats. Den fungerar som en plattform för dialog mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer. Deltar i gruppen gör BiodrivMitt, Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg, Sandbacka Science park, Söderhamn nära, Gävle kommun, Ovanåkers kommun och Region Gävleborg.

- Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen och en avgörande del i det är att ställa om till ett fossilfritt län till 2030. För att nå dit är samarbete mellan olika organisationer med olika ansvarområden avgörande, så det var en viktig och bra dag idag, säger Fredrik Åberg-Jönsson, ordförande för Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd.

Mer information

Fossilfritt Gävleborg