Nu rekommenderas vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination för barn 12-15 år. Även i denna åldersgrupp överväger nyttan av vaccin de risker som insjuknande i covid-19 innebär.

De två vacciner som används i Sverige, mRNA-vaccinerna Comirnaty (Pfizer) och Spikevax (Moderna) är godkända för vaccination av barn och ungdomar från 12 år. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare rekommenderat vaccination av barn 12-15 år som löper stor risk att drabbas av svåra virusinfektioner.

Nu rekommenderas vaccination mot covid-19 för samtliga barn 12-15 år. Folkhälsomyndighetens bedömning är att fördelarna med vaccination är större än nackdelarna även i denna åldersgrupp. Vaccin minskar framför allt risken för allvarlig eller långvarig sjukdom och därmed också långvarig frånvaro från skolan. Vaccination bidrar också till att minska risken för utbrott av smitta och att skolor kan hållas öppna.

Vaccinationerna planeras starta tidigast 11 oktober och kommer att erbjudas från den dag man fyller 12 år.

– Nu beslutas att Region Gävleborg ska erbjuda barn och ungdomar skydd mot allvarlig sjukdom. Men vaccineringen handlar ju också om att barnen ska vara trygga med att komma tillbaka till skola och fritidsaktiviteter utan att vara rädda att smittas, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

– Jag förväntar mig att Region Gävleborg kan genomföra den här fasen av vaccineringen med samma närhet och tillgänglighet som har präglat insatserna för den vuxna länsbefolkningen.

Region Gävleborg kommer som tidigare att ansvara för vaccinationerna, i tätt samarbete med skolornas huvudmän i länets kommuner.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten