Nu provtas bara äldre och sköra för coronavirus

I och med det nya coronavirusets spridning har Region Gävleborg beslutat om en ny strategi för provtagning. Prover tas på de patienter som är i behov av sjukhusvård och uppvisar symtom av covid-19. De som inte ingår i riskgruppen, men uppvisar luftvägssymtom, ska isolera sig i hemmet.

Den nya strategin införs bland annat för att minska spridningsrisken och för att värna äldre och sköra personer som kan få särskilt svåra sjukdomsförlopp. Provtagning av personer med lindriga symtom efter utlandsvistelse utförs inte längre.

- Närstående till smittade som isolerat sig i hemmet behöver ha särskilt höga hygienkrav och vid första tecken på symtom ska även de isolera sig i hemmet. Dessa personer behöver inte provtas, säger Region Gävleborgs smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

Besök 1177.se

Om det är möjligt är det bäst att söka information via 1177.se på internet. Det är hög belastning på 1177 Vårdguiden på telefon just nu. Den som upplever sig behöva vård bör vara uthållig och invänta rådgivning från 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd gäller som alltid 112. Det är viktigt att inte åka direkt till en vårdmottagning och där riskera smitta andra sjuka personer.

God handhygien - undvik smitta och smitta andra (pdf)