Sandra Persson använder mobiltelefon.

Nu kan Gävleborgs invånare söka vård digitalt

Invånare i Gävleborg, som är över 18 år, kan nu söka vård digitalt i Min vård Gävleborg. Tjänsten som är öppen dygnet runt ska göra det lättare för invånarna att kontakta vården och få hjälp.

Min vård Gävleborg är en digital vårdtjänst som har lanserats stegvis de senaste sex månaderna. Tjänsten erbjuder bland annat funktionalitet för att ha digitala besök via chatt, ljud och video med vården. Målet är att erbjuda Gävleborgs invånare en mer tillgänglig vård där digital kommunikation erbjuds när det är möjligt och fysiska besök när det behövs.

Min vård Gävleborg utökas nu med en funktion där Gävleborgs invånare kan söka vård digitalt, när som helst på dygnet. Genom att besvara frågor i en chatt om sina symtom och sitt hälsotillstånd kommer invånaren guidas till rätt vård.

– Den politiska prioriteringen är att sjukvården i länet blir enklare att nå och mer jämlik. Den nya digitala vårdtjänsten kommer att öka tillgängligheten genom att underlätta kontakten med vården, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Våra invånare ska kunna söka vård när det passar dem på dygnet, oavsett var de bor, och även få den vård de behöver när det brådskar.

Så fungerar det

Invånare som vill söka vård digitalt besöker antingen webblänken för Min vård Gävleborg eller använder den nedladdningsbara appen. När invånaren startar ett nytt vårdärende får den svara på frågor om sina symtom och sitt hälsotillstånd. Svaren på frågorna blir grund till en medicinsk bedömning som sedan anger vilken typ av vård som är lämplig. Invånaren kommer att bli rekommenderad antingen egenvård eller besök till vården.

– Det här är ett komplement till dagens kontaktvägar till vården som görs för våra patienter. På sikt kommer det här bli en naturlig del av vården. Vår förhoppning är att patienterna snabbare ska få rätt vård, med så få mellanhänder som möjligt. Vår tjänst är unik i landet eftersom patienterna kan ledas direkt till den profession som bäst kan hjälpa, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

Mer om Min vård Gävleborg på 1177.se

Till Min vård Gävleborg

Se inspelad presskonferens från 5 maj om Min vård Gävleborg