Buss, x-trafik

Nu börjar framdörrarna på X-trafiks bussar att öppnas

Från och med 26 april sker påstigning vid framdörren på vissa av X-trafiks bussar igen. Trafikföretaget Transdev som kör åt X-trafik har tagit fram en lösning med skyddsglas vid förarplatsen på 46 av sina bussar. Det har tagits fram för att ge en extra säker miljö ombord för både bussförare och resenärer under pandemin.

– Det är glädjande nyheter att ingående parter gemensamt har hittat en lösning och ett steg närmare en normal kollektivtrafik. För resenärernas del ger det möjlighet att hålla mer avstånd vid på- och avstigning samtidigt som bussförarna kan erbjuda service från en säker arbetsplats, säger Fredrik Åberg Jönsson (V), ordförande i hållbarhetsnämnden.
För drygt ett år sedan stängdes framdörrarna på X-trafiks bussar för att skapa en säker arbetsmiljö för bussförarna, minimera smittspridning och för att kunna upprätthålla samma trafikutbud som innan pandemin. Nu har skyddsglas runt förarplatsen installerats som en extra skyddsåtgärd och därmed öppnas framdörrarna succesivt.

– Just nu har vi 46 bussar med skyddsglas som främst trafikerar Gästrikland och södra Hälsingland, men som även kan trafikera andra delar av länet. Vi arbetar nu vidare med att ta fram skyddsglaslösningar för fler bussmodeller. Det gör vi i samverkan med våra bussförare och skyddsombud för att garantera att skyddsglasen är både smitt- och trafiksäkra, säger Fredrik Beckius, affärschef Gästrikland/Hälsingland på Transdev Sverige AB.

Även övriga trafikföretag som kör på uppdrag av X-trafik arbetar med att ta fram lösningar med skyddsglas för sina bussar. För att resenärerna enkelt och snabbt ska veta om de ska kliva ombord vid framdörrarna och registrera sin biljett så kommer dessa bussar att vara försedda med gröna dekaler utvändigt.

Smittskyddet i Region Gävleborg har informerats under arbetets gång och står bakom förändringen.

– Vi har haft en bra dialog med Smittskyddet som ser positivt på att vi börjar öppna framdörrarna igen. Flödet genom bussen med påstigande och avstigande resenärer blir bättre och vi kan bland annat öppna de främre sittplatserna som tidigare varit avstängda. Men rekommendationerna om att bland annat hålla avstånd, använda munskydd och inte göra onödiga resor gäller fortfarande, säger Therese Nilsson, enhetschef på kund och försäljning vid X-trafik.

Läs mer på X-trafiks webbplats Nu börjar vi öppna framdörrarna på bussarna