Nära 5 miljoner kronor till innovation i Gävleborg

Region Gävleborgs bolag Movexum fick måndag 29 juni beskedet att det av statens innovationsmyndighet Vinnova bedömts och utsetts som nationellt excellent. Det innebär 4,85 miljoner kronor i statlig finansiering för de kommande två åren.

Att beviljas nationell excellens innebär att Vinnova anser att Movexum visar ett strukturerat kvalitativt arbetssätt, hög kompetens i teamet och har en relevant portfölj av innovativa, excellenta bolag. Excellentutmärkelsen innebär en kvalitetsstämpel för det arbete som görs i Movexum.

I och med detta kommer bolaget från och med juni 2020 alltså att beviljas nationell finansiering för dels utveckling av inflöde och urval till inkubatorn (som ska främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet). En andel av dessa medel ska via Movexum förmedlas till utvalda inkubatorbolag och som täcker delar av deras kostnader för till exempel specialister och tester med mera.

Nytt beslut 2022

För 2020 får Movexum 850 000 kronor i verifieringsmedel och resterande 4 miljoner kronor avser 2021 samt 2022. För åren 2023-2024 behålls kvalitetsstämpeln och ett nytt finansieringsbeslut tas baserat på bolagsportföljen 2022. 

- I styrelsen har vårt fokus varit att Movexum ska utvecklas till en excellent verksamhet med kvalitetssäkrade kompetenser och arbetssätt. Med denna utnämning har vi uppnått ett viktigt mål som sätter Gävleborg ännu tydligare på den nationella innovationskartan och fått ett nationellt kvitto på att Movexum gör saker bra. Från styrelsens sida vill jag tacka Movexumteamet för ett mycket väl utfört uppdrag, säger Johan Färnstrand, regiondirektör och styrelseordförande i Movexum

Cirka 100 entreprenörer och innovatörer

Movexum startade 2008 och har till uppdrag att stödja framväxten av fler innovativa företag i Gävleborgs län. Sedan starten har bolaget hjälpt cirka 100 entreprenörer och innovatörer. Några av bolagen är idag introducerade på börsen, de flesta har i dag flertalet anställda och en del har med sina lösningar på riktigt förändrat människor liv och erbjudit dem förutsättningar de annars skulle ha saknat. 

Under 2016 togs bolaget över av Region Gävleborg. Verksamheten bedrivs genom ett team med sju medlemmar som arbetar med idéer och entreprenörer i hela Gävleborg. I Movexum får idéer och människorna runt idéerna tillgång till etablerade verktyg och arbetssätt för startups (bolag i tidiga skeden som söker en affärsmodell), nätverk, specialistkompetenser och finansiering.