Munskydd i första hand vid all nära patientkontakt

I och med I och med smittspridningen av coronavirus och ett nytt kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten införs munskydd som så kallad source control, för att skydda patienterna mot smitta från symtomfri personal vid all nära patientkontakt.

I samband med Folkhälsomyndighetens nya kunskapsunderlag ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg” inför Region Gävleborg användning av munskydd i första hand vid all patientnära kontakt.

Den rekommendation som gällde tidigare rekommenderade visir för personal som arbetar med äldre vård-och omsorgstagare och personer i riskgrupper.

– Munskydden är en åtgärd som sätts in för att minimera risken för att symtomfri personal smittar brukare och patienter vid nära vårdkontakter och för att öka tryggheten hos våra patienter, säger Johan Kaarme, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Enligt Folkhälsomyndigheten ger studier av att använda munskydd eller visir som source control vid risk för covid-19 inom vård och omsorg visst vetenskapligt underlag för att munskydd har effekt. Däremot finns inga studier som talar för visir i sammanhanget.

– Visir kan användas om verksamheten ser särskilda skäl eller om brist på munskydd föreligger. Vi ska också komma ihåg att risken för smittspridning från personal till patient redan är mycket låg, säger Johan Kaarme.