Möjligt samband mellan vissa muskelsjukdomar och diabetes

Hittills okända kliniska observationer och preliminära fynd tyder på att patienter med vissa ärftliga muskelsjukdomar, bland annat den så kallade Hedesundasjukan, kan löpa ökad risk att få en särskild sorts diabetes. I och med ny forskning i Sjukvårdsregion Mellansverige kan de fångas upp i ett tidigt skede. – Våra upptäckter gör att jag tror att det kan vara möjligt, säger huvudforskaren Åke Sjöholm.

Åke Sjöholm, docent och överläkare invärtes medicin vid Gävle sjukhus.

Patientnyttan är uppenbar, menar Åke, och det är det som är drivkraften för honom och kollegorna i forskargruppen: Att föra den medicinska och vetenskapliga utvecklingen framåt, för att i slutänden hjälpa människor i deras vardag och liv.

Åke Sjöholm är överläkare i invärtes medicin vid Gävle sjukhus och den som ligger bakom hypotes och forskningsidé. Lisa Andersen Storm är undersköterska, och rekryterar och glukosbelastar studiedeltagare i Region Gävleborg, samlar in blodprover och dokumenterar basala data såsom ålder, kön och så vidare. I forskargruppen ingår även kollegor från Uppsala och Värmland. Att forska tillsammans med kollegor från flera regioner och lärosäten och med olika professionella ingångar, påverkar resultatet positivt. Det är de övertygade om.

– På så sätt kan vi lättare inkludera fler patienter i studien. Dessutom kompletterar vi varandra med olika kliniska och molekylärbiologiska kompetenser. Och oavsett vilken del av landet vi i gruppen är ifrån kommer forskningen att komma patienter landet över till gagn, konstaterar Åke.