Möjligt att boka vaccinationsdos 2 tidigare

Region Gävleborg väjer nu att justera tidsintervallet mellan första och andra dosen av vaccin mot covid-19. Justeringen av tidsintervallet innebär att det är möjligt att boka den andra dosen vaccin tidigare än sju veckor.

Från och med torsdag den 15 juli ändras tidsintervallen mellan vaccindoserna till följande;

  • Pfizer och Modernas vaccin: 4-7 veckor
  • Astras vaccin: 4-10 veckor

Boka om vaccinationstid

Det ändrade tidsintervallet gör det möjligt att boka den andra dosen vaccin tidigare än sju eller tio veckor som tidigare varit huvudregeln. Personer som ska vaccineras med dos 2 kan alltså utgå ifrån det nya tidsintervallet vid tidbokning. De som redan har bokat tid för dos 2 men önskar att tidigarelägga vaccinationen kan, i mån av tillgång på lediga tider, boka om sin tid under Mina ärenden i Region Gävleborgs digitala vaccinationsbokning.

– Vi har nu kommit långt i vaccineringen av vår befolkning och vaccination erbjuds sedan en tid alla invånare över 18 års ålder. Många i länet har fått sin första dos och det är viktigt att så snart som det är möjligt kunna få alla färdigvaccinerade. Vi har de senaste veckorna samtidigt haft ett lägre tryck på våra vaccinationsplatser. Genom att förändra tidsintervallet kommer vi att ha fler färdigvaccinerade personer vid höstens början samtidigt som vi nyttjar de vaccindoser och den personalstyrka vi har på ett klokt sätt, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.