Modernas vaccin tog ingen skada av kylan

Läkemedelsverket ser ingen risk för den hälso- och sjukvårdspersonal som vaccinerades med Modernas vaccin i torsdags. De behöver inte heller vaccineras om.

Cirka 1 050 personer inom hälso- och sjukvården i fyra regioner vaccinerades i förra veckan med Modernas vaccin. Vaccinet hade transporterats i för låg temperatur och det var oklart om det medfört att vaccinets skyddseffekt hade minskat. 

Läkemedelsverket har verifierat att Modernas vaccin inte tog skada av att transporteras kallare än rekommenderat. Läkemedelsverket anser inte heller att det föreligger någon hälsorisk för dem som fick av de aktuella vaccindoserna under förra veckan, och personalen behöver inte vaccineras om. 

Vaccintillverkaren Moderna har rekommenderat att resterande flaskor kasseras, eftersom det inte kan uteslutas att gummiförslutningen tagit skada. 

Regionerna Gävleborg, Halland och Östergötland har doser kvar från den aktuella transporten. De tre regionerna väntar gemensamt på en eventuell utredning vid Läkemedelsverket angående skador på gummiförslutningen, innan man kasserar vaccinet.