Modernas vaccin har transporterats för kallt

De 400 doser av Modernas vaccin som levererats till Region Gävleborg från Apoteket denna vecka, har transporterats i en temperatur under den rekommenderade gränsen. Folkhälsomyndigheten ska utreda om det har påverkat skyddseffekten av vaccinet.

Cirka 100 medarbetare på sjukhuset i Hudiksvall fick under torsdagen en första dos av Modernas vaccin. På kvällen informerade Apoteket Region Gävleborg om att vaccinet hade transporterats i en temperatur under den rekommenderade gränsen på -40 grader.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns inget som tyder på att det skulle innebära någon hälsorisk för den som tagit vaccinet, men det ska utredas om skyddseffekten av vaccinet kan ha försvagats och om det ska rekommenderas att den första dosen tas om.

De medarbetare inom Region Gävleborg som fick vaccinet under torsdagen kommer att kontaktas under fredagen.

– Vi beklagar det som hänt och betraktar det som olycksfall i arbetet. Vi utgår från att orsaken till den felaktiga hanteringen utreds och att det inte kommer att hända igen. Enligt den information vi har är det värsta som kan hända att vaccinet är overksamt, och då kommer vi att erbjuda ny vaccination, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

De 300 doser av Modernas vaccin som Region Gävleborg nu har kvar på lager sätts i karantän i avvaktan på utredning. Personalvaccinationerna fortsätter som planerat under fredagen med Pfizers vaccin.

Det är fem regioner i landet som har tagit emot totalt 2 100 doser av det vaccin som transporterats för kallt; Gävleborg, Halland, Värmland, Dalarna och Östergötland. Samtliga regioner har gett vaccinet i olika omfattning, utom Östergötland.

Apoteket har påbörjat en utredning om orsakerna till den felaktiga hanteringen av vaccinet under transporterna