Modernas vaccin godkänt – nya leveranser till Gävleborg

EU-kommissionen beslutade 6 januari att godkänna ytterligare ett vaccin mot covid-19. Cirka 400 doser av vaccinet väntas till Region Gävleborg under andra halvan av januari.

Under trettondagen gav EMA:s vetenskapliga kommitté en rekommendation för ett godkännande av covid-19-vaccinet Moderna, vilket är vaccinets produktnamn. En stund därefter godkändes vaccinet formellt av EU-kommissionen.

Utvärderingen har enligt Läkemedelsverket visat att vaccinet uppfyller EU:s krav på säkerhet, effektivitet, kvalitet och tillverkning. Studier har visat att vaccinet ger 94 procents skydd mot covid-19.
Enligt förhandsbesked från Folkhälsomyndigheten väntas Region Gävleborg få sina första 400 doser av vaccinet under januari månad. Exakt hur många doser som levereras därefter, och med vilket intervall, är oklart i nuläget.

Sjukvårdpersonal kan prioriteras upp

27 december startade vaccinationerna med den första vaccindosen på Gävleborgs äldreboenden. 18 januari påbörjas utdelningen av den andra dosen och i början av februari ska vaccinationerna på länets äldreboenden vara klara.

Parallellt med det arbetet förbereder Region Gävleborg vaccinationsstarten av de grupper som följer äldreboendena i prioritetsordningen:

  • personer med hemtjänst och hemsjukvård samt deras hushållsmedlemmar
  • personal inom kommunal vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten har nyligen öppnat upp för en justering i prioritetsordningen, där även viss personal i hälso- och sjukvården kan erbjudas vaccin samtidigt som dessa grupper.

– Vi planerar att påbörja vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal lite tidigare än den ursprungliga planen eftersom vi nu tillåts göra det. Vilka det blir är inte fastställt ännu, säger Tina Mansson Söderlund.

Läkemedelsverket om vaccinet Moderna
Folkhälsomyndigheten om ny prioritering sjukvårdspersonal