Mobilt sjukvårdsteam startar i Sandviken

2 mars sätts ett mobilt sjukvårdsteam i gång i Sandviken. Det blir det tredje mobila teamet i Gävleborg med personal från olika vårdgivare och professioner som samarbetar i vården av patienterna i deras egna hem.

Mobila Teamet i Sandviken: Fia Thorsling, sjuksköterska (Primärvård, Region Gävleborg), Anna Cronvall, distriktssköterska (Primärvård, Region Gävleborg), Eva Ilar, distriktssköterska (hemsjukvården Sandvikens kommun) Carolina Wennström, familjeläkare (Falck Hälsopartner), Marek Kocemba, familjeläkare (Falck Hälsopartner), Elin Ahtinen, distriktssköterska (Primärvård, Region Gävleborg), Balazs Rethy, familjeläkare (Falck Hälsopartner). Foto: Elina Sorri

Måndagen 2 mars är det premiär för det mobila sjukvårdsteamet i Sandviken. Sedan tidigare finns mobila team i Hudiksvall och i Gävle. De mobila teamen är ett gemensamt åtagande mellan Region Gävleborg, den aktuella kommunen och i Sandvikens fall även privata vårdgivare.

- Syftet är att ge våra mest sårbara patienter vård i hemmet för att undvika inläggningar på sjukhus. Vi vill helt enkelt göra skillnad för patienter som vi inte hanterar optimalt i dag, säger Jörgen Tranevik, verksamhetschef för primärvården i västra Gästrikland.

Färre inläggningar på sjukhus

I det mobila teamet kan medarbetarna göra en helhetsbedömning på plats, och sätta igång olika insatser som behöver göras oavsett om det är kommunens eller Region Gävleborgs ansvar. Ängelholm har gått i bräschen för arbetssättet som bland annat har minskat inläggningarna på sjukhus.

- Teamet fyller en viktig funktion genom att utföra vård på rätt nivå och med rätt kompetens i patientens hem. Det blir också möjligt att fånga upp patienter med vårdbehov i ett tidigare skede, säger Balazs Rethy, verksamhetschef för privata Hälsopartner Hälsocentral i Sandviken.

Vården samlas hos patienten

De mobila teamen är samtidigt representanter för en framtida typ av vård, där vården kommer närmare patienten och där olika vårdgivare samlas kring patienten i stället för att patienten ska behöva uppsöka de olika vårdgivarna.

- I det mobila teamet bryter vi barriärerna mellan oss för att bedriva en patientcentrerad vård, säger Märith Hedblom, verksamhetschef med ansvar för hemsjukvården i Sandvikens kommun. 

Bemannas dagtid, vardagar

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S) ser många fördelar med mobil vård.

- Människors tillgång till sjukvård i Gävleborg är fortfarande ojämlikt fördelad. En del äldre med varaktiga behov av vård upplever ibland att vården inte alls är tillräckligt tillgänglig. Det är en orättvisa som måste åtgärdas, säger hälso- och sjukvårdens ordförande Tommy Berger (S).

- Om du har långt till vård och omsorg måste de här viktiga välfärdstjänsterna i stället kunna komma närmare dig. Tröttsamma resor, väntetider och onödig oro kan undvikas eller i alla fall begränsas rejält. Förebyggande insatser kan bli tillgängliga för fler äldre och andra som har lite svårare att ta sig i väg, säger Tommy Berger.

Bedömningar och behandlingar

Det mobila sjukvårdsteamen får sina uppdrag från hälso- och sjukvårdens olika verksamheter och kommer att bemannas vardagar, dagtid. Teamens uppgift är att göra bedömningar och utföra vård och behandlingar, inte att köra ut vid akuta livshotande situationer. Akutsjukvården bedrivs som tidigare av ambulansen.

Representanter för de tre huvudmännen som samverkar i Sandviken. Från vänster Region Gävleborg genom Jörgen Tranevik, verksamhetschef för primärvården i Västra Gästrikland, Sandvikens kommun genom Märith Hedblom, verksamhetschef Specialenheten, och den privata vårdgivaren Falck Hälsopartner Hälsocentral genom Balazs Rethy, verksamhetschef. Foto: Elina Sorri