Minskad smittspridning i Gävleborg

Efter en ökning av coronasmittan de senaste veckorna förefaller spridningen i Gävleborgs län ha stannat av något. En avstämning torsdag 15 oktober visar att under de senaste sju dagarna har 37 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Det kan jämföras med 80-talet nya fall vid förra veckans sjudagarsavstämning.

Utvecklingen i våra närliggande regioner fortsätter däremot, varför vi kommer att fortsätta att följa såväl utfallen inom vår region som i närområdet för att snabbt kunna agera på en ökad smittspridning av covid-19.

I nuläget finns det inga utökade regionala inskränkningar. Men det gäller att hålla i med fortsatt god handhygien, fysisk distansering och att stanna hemma vid symtom, vilket samtidigt bromsar spridningen av andra luftburna virus.

När det gäller antikroppstester för allmänheten har de minskat i antal de senaste veckorna, samtidigt som andelen provtagna som har antikroppar fortsätter att ligga högt. Hittills har drygt 17 300 personer testats och 14 procent av dessa har uppvisat antikroppar mot coronaviruset.

Du kan följa våra presskonferenser direkt eller se dem i efterhand på regiongavleborg.se/om/press/presskonferenser/

Statistik covid-19 - Region Gävleborg