Mer pengar i covidersättning från staten

Region Gävleborg får mer kompensation för merkostnader för covid-19. Utöver tidigare beviljade 135 miljoner kronor betalar staten ytterligare 102,3 miljoner kronor för kostnader till och med 30 november 2020.

– Det handlar främst om kostnader för personal, personlig skyddsutrustning, anpassning av lokaler och vidtagna skyddsåtgärder och den beslutade kompensationen är ett viktigt tillskott för Region Gävleborgs ekonomi, säger regiondirektör Göran Angergård
 
Region Gävleborg sökte i slutet av augusti 2020 stöd hos Socialstyrelsen för merkostnader som covidpandemin medfört till och med 31 juli. Socialstyrelsen beviljade i november 135 miljoner av sökta 148 miljoner kronor i ersättning för denna period.
 
Vid den tidpunkten ansökte också Region Gävleborg hos Socialstyrelsen om ytterligare 89,6 miljoner kronor i statlig ersättning för perioden augusti-november 2020 - plus de 12,7 miljoner kronor som inte utbetalning beviljades för efter första ansökan.

Beviljas sökt belopp

Nu har Socialstyrelsen beslutat att bevilja Region Gävleborg 102,3 miljoner kronor vilket är nästan helt enligt ansökan. I det beslutade beloppet ingår även 5,7 miljoner kronor för merkostnader för privata vårdgivare som Region Gävleborg har avtal med.
 
Region Gävleborg förbereder också en ansökan om stöd för december. Mot bakgrund av den ökade smittspridningen och höga belastningen på sjukvård och omsorg bedömer regeringen att ersättningsperioden ska utökas till att även omfatta december 2020. Totalt har regeringen därmed avsatt 21 miljarder kronor för kommuners och regioners merkostnader under förra året.

Ytterligare 50 miljoner kronor

Regeringen avser att ersätta regionernas merkostnader även 2021. Eftersom alla delar av landet nu är drabbade av covid-19 handlar det om en schablonersättning per invånare i stället för ett ansökningsförfarande. Det kan för Region Gävleborgs innebära omkring 50 miljoner kronor i ersättning för första halvåret.
 
Ersättningsperiod för merkostnader förlängs - Regeringen.se

4 miljarder kronor till regionerna för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård - Regeringen.se