Mer information i Journalen gör patienter mer delaktiga i vården

På 1177.se finns e-tjänsten Journalen, där invånare kan läsa sin egen vårdinformation. Region Gävleborg utökar nu informationen i Journalen och blir bland annat först i landet med att visa provsvar från mikrobiologiska provtagningar.

Invånare från 16 år och uppåt kan läsa sin egen journal på 1177.se. I Journalen kan man till exempel läsa information från sina kontakter med vården, vårdgivarens anteckningar, vaccinationer och diagnoser.

Varje region avgör själv vad som ska visas och Region Gävleborg utökar nu mängden information i Journalen. Gävleborg blir bland annat först i landet med att visa provsvar från mikrobiologiska provtagningar. Det gäller till exempel påvisning av bakterier från urinprov, blodprov eller topsning vid misstänkt halsinfektion. Det gäller dock inte för privata hälsocentraler som använder annat labb än Region Gävleborgs.

– En mer jämlik sjukvård är möjlig endast om patienten får verklig makt över sin situation i vården. Perspektivet måste förskjutas ännu tydligare till den enskilde medborgaren och patienten. Välinformerade och delaktiga patienter är jätteviktigt, och när Region Gävleborg nu lägger in mer information i journalen har patienten en möjlighet att blir mer insatt i sin egen vård, säger ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Jan Lahenkorva (S).

Signaler kring läkemedel och allergier

Inom kort kommer ytterligare information att läggas till i Journalen för gävleborgarna, däribland uppmärksamhetssignaler gällande läkemedel, allergier och behandlingar, samt barns tillväxtkurva när det gäller längd, vikt och huvudomfång.

Viss information från Journalen används för samarbete i Nationell patientöversikt vilket är till nytta i kontakterna mellan vårdgivare både inom Region Gävleborg och mellan olika regioner.

– Om patienten har samtyckt till det kan behörig vårdpersonal ta del av journalinformation och provsvar från andra vårdgivare. Då behöver prover inte tas om eller läggas tid på tidsödande faxande av provsvar, säger Ida Kedling, verksamhetsutvecklare i Region Gävleborg.

Mer information om journalen på nätet