Medarbetare prisas för sin insats

En medarbetare inom specialistvården har belönats med ett pris för sina insatser som arbetsterapeut. Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut på Gävle sjukhus är årets vinnare av Forum för Health Policys patientpris 2021.

Sara Bergström, anhörig till patient och Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut på Gävle sjukhus.


En anhörig till en patient nominerade Ulrika Ehn för hennes insatser och det lösningsorienterade arbete hon utför.

Juryns motivering lyder: ”Ulrika Ehn, lymfterapeut, har med kreativitet, professionalism och empati gett en ung patient rätt behandlingar som möjliggör ett drägligt liv. Ulrika har alltid funnits tillgänglig och koordinerat patientens vård med andra vårdgivare. Hon har hittat kreativa lösningar för att tillgodose patientens bästa. Lymfödem är en sjukdom där kunskapen är begränsad. Patientföreningar undervisar läkare och övrig vårdpersonal i behandlingsmetoder och egenvård. Lymfterapeuter finns endast i ett fåtal. Forum för Health Policy vill på detta sätt uppmärksamma en kronisk smärtsam sjukdom där kunskapen behöver höjas.” Juryn består av forumets styrelse.

– Det är en politisk prioritering att Region Gävleborg hela tiden ska utveckla mottagande och bemötande efter patienternas enskilda behov och förutsättningar, därför att det stärker jämlikheten i sjukvården. Så jag ser det här som en betydande insats, som både gjort gott för en enskild patient och pekat på möjligheten att hjälpa andra, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Det ska uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt som har underlättat för patienter eller närstående.

– Priset belyser att det är i mötet med patienten som de stora sakerna händer och vikten av att möta patienten med ödmjukhet och empati. Vi är glada och stolta för att Ulrika fått denna fina utmärkelse för sitt arbete här på arbetsterapienheten vid Gävle sjukhus, säger Anna Grundvig Nylund, verksamhetschef arbetsterapienheten Gävle sjukhus.

Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja.