Martin Andersson ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Den 1 september tillträder Martin Andersson tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör. Han kommer närmast från Region Västmanland där han arbetar som biträdande områdeschef på akutsjukvården.

– Martin Andersson har stor erfarenhet av produktion, förändringsarbete och samverkan. Han är beredskapsöverläkare samt medicinsk sakkunnig i sjukhusbygget i Region Västmanland. Det är värdefulla erfarenheter för att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården i Region Gävleborg, säger Göran Angergård, regiondirektör.

– Jag vill också tacka Johan Kaarme för det goda ledarskap och arbete han gjort under dessa år samt gratulera till den nya tjänsten, säger han.

Johan Kaarme lämnar sin tjänst som hälso- och sjukvårdsdirektör i samband med Martin Anderssons tillträde. Han går då till en tjänst som avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd vid Folkhälsomyndigheten.