Marita Engström en av regionens första legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer

Från 1 juli i år kan även yrkesgruppen kuratorer inom hälso- och sjukvården ansöka om legitimation. Samtidigt får de en ny yrkestitel: hälso- och sjukvårdskurator. Marita Engström som är kurator vid ungdomsmottagningen i Gävle blev en av de första i Region Gävleborg att få Socialstyrelsens nya legitimation.

Den nya legitimeringen är ett sätt att säkra kompetensen hos kuratorerna, vilket i sin tur ökar säkerheten för patienterna. Kuratorerna var tills nu den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte hade legitimation.

- Det känns roligt! Vi jobbar tillsammans med många andra legitimerade yrkesgrupper kring patienterna och fackligt har vi stridit länge för att få igenom legitimeringen. Det är bra att även vår specifika yrkeskompetens nu har fått den status den förtjänar, säger Marita.

Övergångsregler i fem år

Under de närmaste fem åren efter införandet kommer det att finnas generösa övergångsregler för redan verksamma kuratorer. Men för att beviljas legitimation som hälso- och sjukvårdskurator i framtiden kommer det, förutom socionomexamen, att krävas en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som omfattar 60 högskolepoäng. Den utbildningen väntas komma i gång tidigast hösten 2020.

Känner stolthet

Marita tog sin socionomexamen 1987 och har sedan dess jobbat inom flyktingmottagning, kriminalvård och vuxenpsykiatrin. Hon har också varit tjänstledig för politiska uppdrag i Gävle kommun under åtta år. Nu är hon kurator vid ungdomsmottagningen i Gävle.

- Jag valde utbildning utifrån ämnena, men när jag kom ut och började jobba tyckte jag att det var både viktigt och roligt. Det är ett utvecklande jobb som jag känner stolthet över. Psykosocialt arbete kräver kunskap om människan i hela sitt sammanhang och om kopplingen mellan människa och samhälle.

Ökad patientsäkerhet

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S) gläder sig åt att den nya yrkesutbildningen för hälso- och sjukvårdskuratorer får sina första studenter nästa år.

- Det innebär en ökad säkerhet för patienterna och går helt i linje med det systematiska arbetet med kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården i Gävleborg, där vi säkerställer kompetensnivåer och fyller olika kompetensbehov, säger Tommy Berger (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

En legitimation kan förloras

Legitimationen kan återkallas vid grov oskicklighet eller uppenbar olämplighet att utöva yrket. Vad kan sådan oskicklighet eller olämplighet handla om?

- Det kan till exempel vara om en kurator utnyttjar en relation till en patient eller beter sig bedrägligt på något annat sätt. Inkompetens kan ju också leda till att man ger människor förhoppningar på felaktiga grunder, säger Marita Engström.

Maritas råd: Skaffa legitimation!

Marita Engströms råd till sina kollegor är att ansöka om legitimation om de uppfyller villkoren. Hon hoppas att de uppmuntras till det av sina chefer, och att de som inte uppfyller villkoren får chansen att gå den kommande utbildningen som leder till examen.

- Det blir en kvalitetsstämpel på vårt arbete vilket är till fördel för oss alla, säger Marita.

28 augusti i år fick Marita Engström Socialstyrelsens bevis på sin legitimerade yrkestitel: Hälso- och sjukvårdskurator. ”Det känns roligt att vår specialkompetens får den status den förtjänar”, säger Marita Engström.