Livsviktig forskning pågår

Sedan 2007 samarbetar Region Gävleborg och sex andra regioner kring forskning. Detta inom ramen för Sjukvårdsregionala forskningsrådet. Det innebär att anställda vid de sju regionerna kan söka finansiering för just sin forskning.

- Forskning utgör en nödvändig länk i kedjan att ta fram och tillämpa ny kunskap, säger Katarina Wijk, Region Gävleborgs Forsknings- och utbildningsdirektör och tillägger: - Denna kunskap är viktig för att vi ska kunna ge bästa möjliga hälso- och sjukvård till alla som bor och verkar i Gävleborgs län.

Det kan till exempel handla om att lösa olika typer av hälsoproblem eller identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

- Forskning ger effekt. Under årens lopp har exempelvis den forskning som bland annat finansierats av Sjukvårdsregionala forskningsrådet bidragit till olika typer av genombrott, säger Katarina Wijk.

Ett exempel är Yvette Anderssons forskning. I sin forskning har Yvette till exempel kunnat visa att den bästa operationsmetoden vid bröstcancer är att ta bort så få lymfkörtlar i armhålan som möjligt. Möt Yvette och sex andra forskare i det här magasinet Livsviktig forskning.

 

Sjukvårdsregionala forskningsrådet är ett avtalsbaserat samarbete för klinisk forskning inom sju regioner (Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län). Rådets uppgift är bland annat att finansiera forskning. Det innebär att anställda vid de sju regionerna kan söka finansiering för just sin forskning. Särskilt prioriterade områden är äldre, barn och ungdom, psykiatri, prevention, rehabilitering, hälsoekonomi och nära vård. Region Gävleborg är sedan 2013 värd för RFR och ansvarar för dess kansli. Katarina Wijk är därmed också föreståndare för Sjukvårdsregionala forskningsrådets kansli.

Mer information

Regionala forskningsrådet https://www.svnuppsalaorebro.se