Liten ljusning men fortsatt smittspridning

Smittläget har förbättrats, men det är fortsatt högt i Gävleborgs län. Antalet positiva fall har den senaste veckan varit 10,5 procent i egenprovtagningen. Det är stora skillnader i smittspridningen i länets kommuner. I Ovanåker, till exempel, ser vi den högsta noteringen sedan pandemins början. Även bland barn och unga i länet märks hög spridning.

För att få ned smittan än mer måste vi fortsätta vara försiktiga och följa rekommendationerna. Det är mycket viktigt att testa sig vid symptom och att stanna hemma i väntan på provsvar. Vid positivt svar ska hela hushållet isolera sig. Det här gör att årets valborgsfirande kommer att bli mycket annorlunda och uppmaningen är att bara umgås med personer i ditt hushåll.

Gävleborg avvaktar om matcher utomhus

Angående utomhusidrotter för barn och unga så rekommenderade Folkhälsomyndigheten, FMH, i onsdags att tillåta enstaka matcher lokalt, utomhus, för barn och unga födda 2002 och senare. Men på grund av Gävleborgs höga smittspridning bland barn och unga så avvaktar Gävleborg ett par veckor innan det genomförs. Nytt besked kommer den 13 maj.

Inom vården känner man av den höga smittspridningen i länet. Det är bra att många provtar sig. Bara de senaste sju dagarna har 8 700 personer testat sig.

Minskning – men från höga tal

Det syns en fortsatt nedgång av slutenvårdande patienter, precis som har kunnat anats de senaste veckorna. Men det är en nedgång från väldigt höga nivåer. På onsdagsmorgonen vårdades 54 patienter för covid-19 i länet, varav tolv på intensivvårdsavdelningar. Det är trots allt höga siffror som betyder hög anspänning.

Trots vaccinationsarbetet så bedrivs parallellt mycket övrig vård i länet. Den tidigare uppmaningen att söka vård om man behöver har hörsammats. De köer vården brottas med har, trots tredje vågen, förbättrats och går åt rätt håll. Dock kan en del planerade operationer komma att skjutas upp.
Fram till i söndags förra veckan hade 115 000 doser vaccin getts till länets invånare. I gruppen 65 plus har 89 procent nu vaccinerats med sin första dos och 37 procent i gruppen är helt klara.

Nya grupper vaccineras

Just nu vaccineras 15 000 personer i veckan i Region Gävleborg. Bokningen för dem över 50 år med underliggande sjukdom och som är i en riskgrupp är öppnad. Dessutom är vaccinationsplaneringen för gravida i riskgrupper klar. Det gäller dem som är över 35 år eller har ett BMI över 30. Detta efter beslut från FHM. Personalvaccinationerna kommer inom kort att återupptas. Beslut kring hur det ska gå till kommer.

LSS-personal välkomnas inom närtid att boka sig för vaccination. På fredag går information ut till arbetsgivare som är utförare av LSS-insatser hur de ska gå till väga med sin personal.

Den långa telefonkön för dem som behöver hjälp att boka minskar markant. I dag är det 380 personer kvar i kön. De kommer inom kort att bokas för första dosen.