Arkivbild från operation.

Lång väntetid på operationer under pandemin

Väntetiden till planerade operationer är mycket lång i länet. Det beror på att stora delar av den personal som vanligtvis arbetar med operationer är utlånade till intensivvården för vård av covidpatienter.

– Vi har många patienter som är allvarligt sjuka i covid-19 och har stort vårdbehov och det kräver mycket resurser. Personalen vid operationsavdelningarna har kompetens att bistå inom intensivvården, därför är det bara de vi har möjlighet att använda, säger Johnny Hillgren, verksamhetschef anestesi.

I hela Sverige råder ett ökat behov av intensivvård. Alla län har varit tvungna att ställa om vården för att ta hand om ökningen av intensivvårdspatienter under pandemin. Därför är också möjligheten att skicka patienter, som är i behov av icke akuta operationer, till andra län begränsad.

– Det är många patienter som ringer och undrar över sin operationstid. Om man har en inplanerad operation rekommenderar vi patienterna att ta den tid som erbjudits. I annat fall kan det bli en mycket lång väntan. Har man fått en remiss till operation får man också förvänta sig en mycket lång väntetid beroende av allvarlighetsgraden på åkomman, berättar Maria Vikström, administratör vid anestesin.

Medicinskt råd bedömer prioriterade operationer

Region Gävleborg har ett medicinskt råd som gör medicinska bedömningar över vilka operationer som är de mest prioriterade. Länets tre sjukhus hjälps åt för att genomföra dessa oberoende av var patienten bor i länet, de som är mest sjuka får den vård de behöver.

– Det man som invånare kan göra för att hjälpa sina medmänniskor och oss i vården är att göra sitt bästa för att inte föra coronasmittan vidare. Denna pandemi påverkar inte bara dem som blir sjuka i covid-19, utan även de som väntar på operation, säger Johnny Hillgren.

Operationer som inte hör till de prioriterade är bland andra höft- och knäoperationer, bråckoperationer, obesitas, bukplastiker, nässkiljeväggen, inkontinensoperationer och skelning.