Läkare i Ljusdal prisas av Svenska läkaresällskapet

Svenska läkaresällskapet (SLS) belönar Per Melander, läkare på Ljusdal - Ramsjö Din hälsocentral, med årets Hippokratespris för hans etiska förhållningssätt med patienten i centrum.

Han belönas för sitt arbete med att förbättra vården för de allra sjukaste på SÄBO (särskilt boende för äldre) och i hemsjukvården, före, under och efter covid-pandemin.

Hippokratespriset delas ut av Svenska Läkaresällskapet sedan 2003, för att belöna och uppmärksamma etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet.

Priset delas ut under Svenska läkaresällskapets årshögtid 24 oktober 2023.

Här kan du läsa hela artikeln: Allmänläkare i Ljusdal belönas med Hippokratespriset | Svenska Läkaresällskapet (mynewsdesk.com)