Läget är allvarligt - nu måste vi hjälpas åt

Smittspridningen i länet är för närvarande mycket hög och vård och omsorg har allvarliga problem. Länsstyrelsen har tillsammans med Region Gävleborg och länets kommuner därför gått ut med ett myndighetsmeddelande via Sveriges Radio Gävleborg, P4.

Trycket på vård och omsorg i länet fortsätter att öka. Samtidigt som antalet som kräver sjukhusvård stiger har frånvaron hos personalen gått upp. Även inom kommunernas omsorgsverksamheter är läget på flera håll ansträngt.

På fredagen samlades kommunrepresentanter, Region Gävleborg och länsstyrelsen digitalt för att diskutera den allvarliga situationen. För att skicka en tydlig signal om det allvarliga läget bestämde aktörerna att Länsstyrelsen Gävleborg skulle begära ett myndighetsmeddelande i Sveriges Radio P4 Gävleborg. Meddelandet sändes första gången på fredagseftermiddagen och kommer att upprepas under helgen för att nå så många som möjligt.

Myndighetsmeddelandet lyder:

Med anledning av den stora smittspridningen har vård och omsorg i länet allvarliga problem. Nu uppmanar länsstyrelsen, Region Gävleborg och länets kommuner alla att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Ta ditt ansvar:

  • umgås endast med de som du bor tillsammans med
  • avstå från att vistas i miljöer med risk för trängsel
  • avstå från sociala sammankomster och evenemang