Sjuksköterskan Eva Berglund står och visar en CPAP-apparat åt patienten Rasmus Karlström som sitter ned på en stol.
Rasmus Karlsson, patient och Eva Berglund, sjuksköterska, med CPAP-apparat. Foto: Region Gävleborg

Kraftinsats mot lång vårdkö gav resultat

Under många år har sömnapnémottagningen på Gävle sjukhus haft stora problem med långa väntetider för återbesök. Men det senaste året har den kön minskat kraftigt. Lösningen blev fler sjuksköterskor och ett målmedvetet arbete att korta köerna.

Uppemot 600 nya patienter remitteras varje år till sömnapnémottagningen på Gävle sjukhus som är en del av lungmottagningen, en av Region Gävleborgs största vårdmottagningar. Patienter får normalt snabbt en tid för ett första besök för utredning. Men kön för återbesök har varit mycket lång. Framförallt för de patienter som har haft behandling i flera år och som inte har kunnat komma regelbundet.

– Vi har legat dåligt till med återbesöken, men vi har då sagt att de får ringa oss om de behöver hjälp, säger sjuksköterskan Eva Berglund och fortsätter:

– Vi har sett att många patienter behöver extra stöd och vi vet att följsamheten av behandlingen blir bättre av regelbundna uppföljningar.

Mottagningen har därför gjort en särskild satsning för att korta kön för återbesök. I januari 2022 stod 1420 patienter i återbesökskön. Drygt ett år senare, i mars 20223, hade kön minskat till 187 patienter. En minskning med 87 procent.

En man - en patient - sitter med en ansiktsmask över näsa och mun. Profilbild.
Rasmus Karlsson, patient med mask för CPAP-behandling. Foto: Region Gävleborg

”Vi har jobbat hårt med väntelistan”

Det positiva resultatet har flera orsaker. Främst har antalet sjukskötersketjänster fördubblats, från tre till sex, samtidigt som det skett ett målmedvetet arbete att korta köerna.

– Alla har arbetat mycket engagerat och fokuserat på att beta av väntelistan, säger vårdenhetschef Åsa Bergström Morelius.

Sjuksköterskorna har även ett utökat medicinskt ansvar, vilket man upplever har effektiviserat arbetet. De utreder, ställer diagnos och följer upp behandlingsinsatser, med stöd av medicinskt ansvarig läkare.

– Vi styr över våra egna tidböcker och har jobbat hårt med att boka in patienter från väntelistan, säger sjuksköterskan Johan Hagsjö.

Personal på sömnapnémottagningen på Gävle sjukhus står tillsammans och tittar in i kameran. De bär blå skjorta och vita byxor och står och tittar in i kameran.
Personal på sömnapnémottagningen. Från vänster: Evelina Svedelius, sjuksköterska, Åsa Bergström Morelius, vårdenhetschef, Niclas Värn, sjuksköterska , Johan Hagsjö, sjuksköterska, Linn Berglund, undersköterska, Eva Berglund, sjuksköterska, Elsa Ädel, sjuksköterska. Foto: Region Gävleborg

Risk för följdsjukdomar

Sömnapné eller andningsuppehåll under sömn beror på att luftvägen faller ihop när musklerna slappnar av vid sömn. En vanlig orsak är övervikt. I många fall krävs det behandling, annars finns det risk för följdsjukdomar som exempelvis diabetes, högt blodtryck eller stroke. En vanlig behandling är att patienten får en CPAP-apparat (Continuous Positive Airway Pressure) att ha hemma som hen sover med.

– Förhoppningsvis håller vi vår befolkning friskare, då det är viktigt med behandling, säger sjuksköterskan Johan Hagsjö.

Den digitala tekniken har också lett till effektiviseringar. Patienternas CPAP-apparater i hemmen är uppkopplade till en molnbaserad tjänst. Sjuksköterskorna läser av data i molnet och justerar apparaten på distans och återbesök kan göras på telefon.

Nya bokningsrutiner kortade kön

För tio år sedan hade mottagningen långa köer till nybesök. Men det problemet försvann när en ny rutin för nybesök infördes där patienten själv får boka sin tid.

– Idag har vi knappt några uteblivna besök och vi ger en tid för nybesök redan inom två till tre veckor, säger sjuksköterskan Eva Berglund.

Jennie Forsblom (KD), ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden är positiv till det goda resultatet.

– Det är inspirerande att se resultatet av det målmedvetna arbete som bedrivits bland personalen på sömnapnémottagningen på Gävle sjukhus. Att minska vårdköerna är något vi i den politiska ledningen arbetar hårt för, säger Jennie Forsblom (KD).