Kortare väntetider med nya utrustningen

I december 2018 invigdes en ny utrustning på interventionsröntgen i Gävle, som är en av tio maskiner i Europa. En ny apparat, som har förmågan att göra två olika slags ingrepp på bland annat cancersjuka patienter, köptes in och sedan dess har väntetiderna för patienterna kortats, säkerheten ökat och antalet vårddygn på sjukhus har minskat.

- Det har varit en riktigt bra investering som dessutom förbättrat arbetsmiljön för oss som arbetar med dessa ingrepp säger Olle Haller, överläkare inom bild och funktionsmedicin Region Gävleborg.

Olle Haller, överläkare

På interventionsröntgen i Gävle utförs ingrepp där man använder sig av röntgen under lokalbedövning istället för att behöva operera patienter med snitt. Små tunna trådar gör ingrepp i till exempel kärl, gallvägar och urinvägar för att förbättra livskvalitén för patienter med till exempel cancersjukdomar.

- Det är ett mycket bra sätt att ta hand om patienter som är för sköra för operation, säger Olle Haller, överläkare inom bild och funktionsmedicin.

Fram till 2018 delade man angiografiutrustning (genomlysningsutrustning) med kärlkirurgin, och när patienter även behövde datortomografi transporterades patienten en våning ner för denna behandling. Det var svårt att planera tiden eftersom både den planerade vården samt den akuta samsades om samma maskin.

En maskin – två olika behandlingar

Beslut togs om att kärlkirurgin tog över röntgenutrustningen och antalet patienter nästan halverades hos interventionsröntgen. Istället för att köpa en ny likadan utrustning valde man att satsa på en ny maskin som utför två olika behandlingar, både angiografi och datortomografi, kallad Canon Infinix-i 4DCT. Samma läkare utför båda behandlingarna och patienten slipper transporteras vidare för nästa ingrepp, vänta på sin tur i kön och därefter behandlas av en ny läkare. I 60 fall av 490 (oktober 2019) har båda maskinerna behövts användas på patienter.

Förr gjordes 450 ingrepp per år på interventionsröntgen, nu räknar man med 600 ingrepp innan 2019 är slut. 

Den nya utrustningen förkortar också väntetider. Interventionsröntgen behandlar till exempel ungefär 70 patienter per år som har varansamlingar i buken.  

- Från remiss till behandling gick det tidigare ungefär 27 timmar, vilket är bra siffror jämfört med många andra landsting. Men med den nya utrustningen har vi dessutom kortat tiden till 15 timmar. Vi har alltså kortat väntetiden med ett halvt dygn, om den nya utrustningen gör att patienten också kommer hem ett halvt vårddygn tidigare sparar man 25 vårddygn per år, säger Olle Haller.

Olle Haller övervakar utrustning

Bättre logistik och arbetsmiljö

Med hjälp av den nya utrustningen upplever de anställda att logistiken blivit smidigare och arbetsmiljön bättre.

- Sjukvården i Sverige lider av ett par allvarliga problem. Dels är vården alltför ojämlik och dels är köerna för långa, inte minst för cancervården. Vi har därför valt att politisk prioritera att Region Gävleborg ska arbeta för en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet och tillgänglighet. Jag hade glädjen att inviga den nya utrustningen för ett år sedan och det är så klart mycket glädjande att nu kunna konstatera att den bidragit till kortade väntetider och stärkt patientsäkerhet, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

- Eftersom de flesta patienter som behandlas med denna maskin är inneliggande patienter behöver personalen inte stressa till nästa bokade tid med patienter som kanske rest långt och sitter och väntar. Att dessutom använda båda metoderna som maskinen behärskar under samma tillfälle ökar patientssäkerheten.

Även en tredje läkare utbildas för att kunna arbeta med maskinen. Under tiden tar Olle Haller emot studiebesök från andra regioner och föreläser om vad utrustningen gör för flödet inom interventionsröntgen i Region Gävleborg.