Klart: Tilldelning av byggentreprenör för nya teknikhuset vid Hudiksvalls sjukhus

Region Gävleborg har tilldelat Peab uppdraget att ta fram systemhandling för det nya teknikhuset med tillhörande kulvertsystem vid Hudiksvalls sjukhus. Projektet, som ingår i Framtidsbygget, har en planerad byggstart under första kvartalet 2022.

– Den nya teknikbyggnaden kommer att stå för den tekniska försörjningen för hela sjukhusområdet, förklarar Torbjørn Rastad, byggprojektchef för Framtidsbygget i Hudiksvall. ”Vi bygger för att förbättra sjukhusets robusthet och redundans i våra tekniska system och det är en förutsättning för alla framtida byggnationer på sjukhusområdet.”

Med en entreprenör på plats kan arbetet börja med att ta fram systemhandlingar där bland annat rumsfunktioner, konkreta planlösningar, tekniska systemval, utrustning och inredning utreds. Arbetet med att ta fram systemhandlingarna och riktpris kommer att pågå under 2021.

– Vi räknar med en byggstart för det nya teknikhuset under första kvartalet 2022, avslutar Torbjørn Rastad. ”När den nya teknikbyggnaden visar på stadig drift kan vi riva de nuvarande teknikbyggnaderna för att göra plats åt den nya vårdbyggnaden.”

En arkitektrendering visar hur det nya teknikhuset kan se ut när det är färdig. Teknikhuset kommer att byggas i slänten längs med Bergsgatan.