Justering av priser och trafikutbud i länets kollektivtrafik

Regionfullmäktige har beslutat att justera priser och utbudet i kollektivtrafiken i länet med anledning av Region Gävleborgs ekonomiska läge.

– Det här beslutet ger X-trafik förutsättningar att förbättra sitt ekonomiska läge och få en stabil grund för framtida utveckling av kollektivtrafiken, samtidigt som länet fortsatt kommer att ha en prisvärd och tillgänglig kollektivtrafik i jämförelse med andra län, säger Alexander Hägg (M) ordförande i hållbarhetsnämnden.

Justering av priser och ändring av vissa rabatter kommer att genomföras vid två tillfällen – 21 augusti 2023 och 5 februari 2024. Det innebär bland annat en prisökning på enkel- och periodbiljetter.

Justeringarna i trafikutbudet gäller från december 2023 och innebär bland annat att trafik glesas ur under lågtrafik på några linjer.

– Regionfullmäktiges beslut gör att vi nu kan påbörja arbetet med att genomföra de förändringar som behövs för att minska X-trafiks ekonomiska underskott. Vi kommer fortsatt att ha en trygg och pålitlig kollektivtrafik med våra resenärer i fokus, säger Andréas Eriksson, avdelningschef X-trafik.

Mer information om förändringarna – Xtrafik.se