Journalhanteringen fungerar åter normalt

Problemen som uppstod efter en uppdatering av journalsystemet inom sjukvården i Region Gävleborg är nu avhjälpta. Det innebär att sjukhusen åter är i normal drift och inte längre är i stabsläge.

De flesta datorer har nu uppdaterats, men ännu är det problem med några datorer.

Några patienter har inte drabbats av störningarna.

Kontakt:

Roger Westerlund, verksamhetschef internmedicin, roger.westerlund@regiongavleborg.se,
070-6811090

www.regiongavleborg.se