IT-företaget XLENT i Hudiksvall är en cykelvänlig arbetsplats

Som en del av arbetet med friskvård, miljö och hållbarhet satsar XLENT på att bli en mer cykelvänlig arbetsplats. Bland annat har man införskaffat cyklar samt en carport för säker och väderskyddad parkering.

Medarbetarna inspireras även att cykla på kortare resor inom Hudiksvall.

- Friska och välmående medarbetare är avgörande för vårt företags framgång, och klimatfrågor är dessutom något som engagerar oss alla, säger Fredrik Terent, IT-konsult och den som är cykelansvarig och cykelinspiratör på arbetsplatsen.

På kontoret på Kastellvägen i Hudiksvall arbetar i dagsläget 21 IT-konsulter. De hjälper sina kunder med systemutveckling, management och värdeskapande digitalt samarbete.

Konceptet och utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats är ett samarbete mellan Region Gävleborg och länets kommuner. Syftet är att uppmuntra arbetsplatser att göra det lätt för sina anställda att ta cykeln till jobbet. För att bli en cykelvänlig arbetsplats, och erhålla ett diplom, ska du som arbetsgivare uppfylla vissa kriterier, som till exempel att det finns tillgång till en cykelparkering, utrymme för ombyte och dusch och så vidare.

- Att vi ansökt om diplomering är både för att vara tydliga i vår satsning, men också som en uppmaning till fler företag i regionen att haka på. Hudiksvall passar utmärkt för cykling i stadsmiljön, säger Fredrik Terent.

Utöver det som krävs för att bli diplomerad så har XLENT valt att köpa återbrukade cyklar från Järvsö Cykelservice.

- Det innebär till exempel att man har tagit tillvara på cyklar som hamnat på återvinningscentralen i Hudiksvall. Det är helt enkelt ett sätt att minska vår miljöpåverkan, säger Fredrik Terent.

Mer information

Cykelvänlig arbetsplats i Gävleborg