Invånare över 65 och personal i äldreomsorg erbjuds påfyllnadsdos mot covid-19

9 november välkomnas invånare 65-79 år till en påfyllnadsdos mot covid-19. Det gäller även personal på särskilda boenden för äldre, i hemtjänst och hemsjukvård. Det ska ha gått 6 månader mellan dos 2 och dos 3.

Sedan tidigare ger Region Gävleborg en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till personer på särskilda boenden, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt övriga invånare över 80 år (födda 1941 och tidigare).

Orsaken är att skyddet av tidigare vaccindoser försvagas med tiden, och i kombination med fortsatt smittspridning i samhället finns risken att bli svårt sjuk.
Nu är bokningen av påfyllnadsdos öppen även för invånare 65-79 år, samt personal på särskilda boenden för äldre, i hemtjänst och hemsjukvård. För 65-åringar gäller att man är född under 1956.

– Region Gävleborg lyckades bra med att ge medborgarna dos 1 och dos 2, nu är det dags att göra det igen för personer över 65 år. Jag förväntar mig att det också den här gången sker rättvist, tillgängligt och så nära befolkningen det bara går, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Stor grupp som passerat 6 månader

Det är cirka 20 000 invånare i åldrarna 65-79 år som fick sin andra dos för mer än 6 månader sedan och som nu har rätt att boka en påfyllnadsdos, och därefter tillkommer i genomsnitt 6 000-7 000 personer i veckan vartefter de passerar 6-månadersgränsen.

Alla kommer att få tillgång till den tredje dosen, men Region Gävleborg ber om förståelse för att vaccinationerna sprids ut över tid eftersom alla inte kan bokas in samtidigt.

Samvaccination covid-19 och säsongsinfluensa

Invånare över 65 år har även rätt till vaccination mot säsongsinfluensa. Influensavaccinet kommer att erbjudas vid besök för påfyllnadsdos mot covid-19.

Det omvända – att få påfyllnadsdos av covidvaccin vid ett besök för influensavaccination – kommer att erbjudas där det finns tid och möjlighet.

Orsaken till olikheterna är att de båda vaccinationerna kräver olika slags förberedelser och efter covidvaccination behövs extra utrymme för att övervaka patienten i 15 minuter.

Så bokar du vaccination

  • Boka vaccination via 1177.se/Gavleborg.
  • Om du saknar bank-id, ring 026-15 03 00 för att boka tid.
  • Besök en drop-in-mottagning. Då behöver du inte boka tid. Information om drop-in finns på 1177.se/Gavleborg. Du kan också fråga din hälsocentral om datum och klockslag för närmaste drop-in-vaccination.

Dessa erbjuds dos 3 just nu:

  • Personer över 65 år (födda 1956 och tidigare).
  • Personer med hemtjänst och hemsjukvård.
  • Personal på särskilda boenden för äldre, i hemtjänst och hemsjukvård.