Intensivvården utökar till cirka 40 platser

Region Gävleborgs 14 intensivvårdsplatser utökas till närmare 40. ”Sjukvården i allmänhet och särskilt intensivvården kommer att få stora utmaningar. Vi har förberett oss på ta emot ett stort antal patienter med covid-19”, säger Johnny Hillgren, verksamhetschef för intensivvården i regionen.

Spridningen av coronaviruset och den påföljande sjukdomen covid-19 sätter hela hälso- sjukvården på prov när det gäller krisberedskap. Intensivvården står inför en särskild utmaning i att försöka förutse och ta höjd för en kraftig ökning av patienter med livshotande tillstånd.

Tidigare IVA-personal kommer tillbaka

I normala fall har vården i regionen 14 intensivvårdsplatser totalt, sex i Gävle, fem i Hudiksvall och tre i Bollnäs. Just nu håller man på att öka kapaciteten till cirka 38 fullt utrustade platser.

- Vi uppdaterar lokaler med syrgasförsörjning och ventilation, vi säkrar medicinsk-teknisk utrustning och bemanning. Förutom att vi omfördelar personal från operation till intensivvården tar vi också in personal från andra håll inom regionen. De som har intensivvårdskompetens kan gå in och arbeta efter en nyintroduktion, säger Johnny Hillgren.

Vad är det för intensivvård en patient som är svårt sjuk i covid-19 behöver?

- Deras största problem är andningssvikt. De svårast sjuka patienterna har en lunginflammation orsakad av virus och behöver respiratorvård som består av livsuppehållande behandling i väntan på att sjukdomen läker ut. Vård kan också ges på en något lägre nivå till mindre allvarligt sjuka, vilket vi kallar intermediär vård. Det innebär ett visst andningsstöd och övervakning, förklarar Johnny Hillgren.

Oprioriterade operationer skjuts fram

För att klara den förväntade mängden insjuknade i covid-19 har sjukhusen prioriterat ned planerade operationer, däribland en del ortopediska ingrepp. Operationer som fortsatt prioriteras är akut kirurgi och cancerkirurgi.

- Vi har redan dragit ned på de planerade operationerna för att ge personalen utrymme för utbildningar som behövs för att gå över till intensivvård. Vi har också sjukfrånvaro som bidrar till att vi behöver reducera antalet ingrepp. Men patienterna har haft förståelse, och en del väljer också själva att skjuta upp sin operation, säger Johnny Hillgren.

Ny situation för personal - och anhöriga

Vårdpersonalen har förberett sig på att få handskas med nya upplevelser och erfarenheter i sina yrken. Det blir även en ny situation för anhöriga som inte kommer att kunna besöka vårdavdelningarna.

- Jag vill inskärpa hur viktigt det är att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Man måste förstå att det är allvar och att vi måste begränsa smittspridningen, framför allt till riskgrupperna, avslutar Johnny Hillgren.

 

Inom intensivvården är vår bedömning att klarar av den belastning som kan förväntas komma.
Foto: Elina Sorri