Inresande till Sverige uppmanas att stanna hemma

Inresande från Storbritannien och Danmark till Sverige uppmanas att stanna hemma minst sju dagar och undvika kontakt med andra.

Regeringen har nu beslutat om att uppmana inresande att efter ankomst till Sverige stanna hemma och undvika kontakt med andra så långt det går. Det är särskilt viktigt att personal inom vård och omsorg följer uppmaningen och att deras arbetsgivare stöttar detta. Uppmaningen gäller alla inresande som har vistats i Storbritannien och Danmark räknat från den 12 december.

Om du har luftvägssymtom, vänd dig till egenprovtagningen eller luftvägsmottagningarna. Vid svåra sjukdomssymtom, kontakta 112.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se och krisinformation.se