Ingen patientavgift för uteblivet besök

Region Gävleborg tar bort avgiften sena patientavbokningar eller uteblivna besök. Detta gäller retroaktivt från och med den 12 mars och gäller tills vidare.

- Vi vill minska risken att patienter med förkylningssymtom kommer hit för att de inte har hunnit boka av i tid. Därför är det orimligt att i detta läge ta ut en avgift för de som inte kommer till ett bokat besök, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Den som inte kan skjuta på besöket ska först ringa den aktuella enheten för besöket och rådgöra.

Det är viktigt att meddela mottagningen vid uteblivet besök så att någon annan kan få tiden.