Information till personer som nyligen vaccinerat sig med Astra Zeneca

Nu finns information framtagen till den som nyligen har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Bara den som känner av symtom på allvarligt medicinskt tillstånd behöver kontakta vården.

Den 16 mars beslutade Folkhälsomyndigheten att vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 ska pausas. Detta i avvaktan på besked från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som utreder säkerhetsfrågor kring vaccinet.

Orsaken till Folkhälsomyndighetens beslut är att ett litet antal fall av en ny möjlig biverkan har rapporterats, blodproppar i kombination med blödningar. EMA utreder om dessa fall har en koppling till vaccinet eller inte.

Inga sådana fall har rapporterats i Sverige.

Nu har Folkhälsomyndigheten tagit fram information till hälso- och sjukvården, och också till personer som nyligen – de senaste 14 dagarna – vaccinerat sig med Astra Zenecas vaccin.

Läs hela nyheten hos Folkhälsomyndigheten

Information till dig som vaccinerats med AstraZeneca de senaste 14 dagarna