Införandet av digitala vårdtjänster flyttas fram

Införandet för Region Gävleborgs vårdtjänster online flyttas fram från april till oktober 2021.

– Det är ett omfattande projekt som är resurskrävande att genomföra. Därför behövs mer tid till förberedelsearbete, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

En anledning till senareläggningen är det politiska beslut om hälsovalshandboken som flyttats fram. En annan orsak är att covidvården kräver mycket resurser.

– Digitala vårdmöten är beroende av politiska beslut i hälsovalshandboken. Vi vill helst ha ett breddinförande där även privata aktörer i primärvården är med, förklarar Tina Mansson Söderlund.

Om Digitala vårdmöten

Region Gävleborg kommer via Digitala vårdmöten erbjuda vårdtjänster online. Vårdsökande i länet kan då kontakta all öppenvård genom att chatta, prata eller ha videosamtal. Det är ett komplement till dagens vårdutbud och en av lösningarna för att möta ett ökande vårdbehov hos befolkningen.

Projektet Digitala vårdmöten innehåller många delprojekt som löper på parallellt och tillsammans. De rör bland annat integrationer mellan olika datasystem, arbetssätt, roller och bemanning, triagemotoroptimering, med mera.