Ibn Rushd förlorar regionalt stöd och krävs på återbetalning

Vid kultur- och kompetensnämnden i Region Gävleborgs sammanträde den 12 juni beslutades det att inte bevilja studieförbundet Ibn Rushd regionalt verksamhetsbidrag för år 2024. Beslutet grundar sig på de allvarliga brister som uppdagades i samband med Folkbildningsrådets granskning av studieförbundet under 2023.

Granskningen visade att Ibn Rushd brustit i efterlevnaden av grundläggande villkor för statsbidrag. Bland annat har det i verksamheten använts material som är oförenligt med statsbidragsvillkoren och svensk lag. Materialet innehåller bland annat teman som rör barnäktenskap, barnaga och homosexualitet.

– Studieförbundet Ibn Rushd har brutit mot demokrativillkoret genom att använda studiematerial som kränker grundläggande mänskliga rättigheter, vilket är helt oacceptabelt. Trots att Folkbildningsrådet förde dialog med studieförbundet kring detta redan 2020 har materialet använts i tre av våra kommuner i Gävleborg år 2021. Verksamheter som bryter mot demokrativillkoren ska inte få bidrag från Region Gävleborg och vår bedömning är att förtroendet till Ibn Rushd är förbrukat, säger Frida Stål (M) kultur- och kompetensnämndens ordförande.

Folkbildningsrådet konstaterar i sin utredning att omfattningen av den bristfälliga verksamheten visserligen är ringa sett till studieförbundets totala verksamhet men att bristernas art är särskilt allvarliga. Likaledes bedöms studieförbundet ha brustit även i löpande granskning för verksamheten.
Av de fyra rapporterade kommunerna där materialet använts står Gävleborg för tre; Gävle, Bollnäs och Ovanåker. Med anledning av att materialet använts i Gävleborg har Region Gävleborg genomfört en egen granskning av förbundet.

– I januari fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att genomföra en granskning av förbundet. Vi har nu presenterat vår utredning som innehåller en noggrann granskning av Ibn Rushd och dess kontakter med Folkbildningsrådet, kronologiskt återgivna i rapporten. Förvaltningen har även tagit fram underlag till beslut om återbetalningskrav, säger Jan-Olof Friman, trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör.

Ibn Rushd ska betala tillbaka bidrag till Region Gävleborg för felaktig verksamhet under 2021, där man rapporterat in för höga summor av unika deltagare och studietimmar vid i verksamheten. Summan för återkravet uppgår till 13 985 kronor. Då regionens utredning centrerats kring verksamhetsåret 2021 ges förvaltningen i uppdrag att även se över verksamhetsåren 2022 och 2023.

– Det är viktigt att Region Gävleborg bejakar demokrativillkoret och inte stödjer kulturellt segregerande verksamhet. Syftet med bidraget är att främja folkbildning och Ibn Rusdhs extrema budskap går i motsats till vårt arbete för jämställdhet, demokrati och andra grundläggande svenska värderingar, säger Thomas Norrman (SD) ledamot i kultur- och kompetensnämnden.