SÖS Förlossningsmottagning
Foto: SKR/Paulina Westerlind

Hur är det att föda barn i Gävleborg?

I Gävleborg föds cirka 3 000 barn varje år. Nu vill Region Gävleborg ta reda på hur de gravida kvinnorna i länet upplever vården både före, under och efter förlossning.

Alla kvinnor som är gravida eller föder barn kommer från och med våren 2020 att kunna besvara Graviditetsenkäten. Det blir ett nytt sätt för kvinnor att få berätta om sina erfarenheter och upplevelser av vården och sin egen hälsa under graviditet, förlossning och eftervård. 

För en trygg och jämlik vård

Syftet med den nya landsomfattande webbenkäten är att vården ska få underlag för att förbättra mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige hela vägen före, under och efter att kvinnan fött barn. 

- Nu kommer alla kvinnor som föder barn att få säga sitt om vården. Det blir en viktig utgångspunkt i den fortsatta satsningen på en mer trygg och jämlik vård i Region Gävleborg, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Enkäten består av tre olika utskick och skickas ut till de kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan

Mödravården och kvinnosjukvården i samarbete

Enkäten kommer att lanseras brett i Sverige under 2020 och erbjuds till samtliga gravida och nyblivna mammor. Enkäten kommer att finnas på flera språk.

- Det blir mycket värdefullt för oss att få kvinnornas synpunkter och ta reda på hur de har upplevt vården hos oss, säger Kristina Lingman, verksamhetschef för Familjehälsan (där mödravården ingår) och Johanna Belachew, verksamhetschef för Kvinnosjukvården i Region Gävleborg.

Initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som utformat frågorna i Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.