Hipr-appen vann Vitalisstipendiet

Appen som hjälper ungdomar med ADHD-diagnos att sköta sin medicinering har fått stipendium. Bakom appen står Måns Lööf, sjuksköterska och digital vårdutvecklare.

© Emmy Jonsson
Foto: Emmy Jonsson, Vitalis, Svenska mässan

Måns Lööf tog initiativet till kommunikationsverktyget Hipr (uttalas "hajper"), som idag används inom Region Gävleborg.

- Det är en otroligt fin utmärkelse att få för det arbete vi inom Region Gävleborg har gjort med appen. Jag såg ett behov och fick hjälp med att utveckla systemet. För mig har det har varit en fantastisk resa, att ta idén från golvet och lyckas få in den i den dagliga verksamheten, säger Måns.

Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S) ska Region Gävleborg hela tiden arbeta med att förbättra tillgängligheten i sjukvården. Att stärka den digitala utvecklingen är ett av flera viktiga sätt att göra det.

- För att kunna möta medborgarnas behov även i framtiden ska Region Gävleborg ta tillvara på digitaliseringens möjligheter till trygghet och närhet. Jag tycker att Hipr-appen är ett utmärkt sätt för sjukvården att möta upp en patientgrupp som har särskilt stort behov, helt klart en kvalitetsförstärkning, säger Tommy Berger (S).

Effektivare vård med digital lösning

Hipr bygger på en app som används av patienterna varje dag. Där registreras att hen tagit sin medicin samt puls och blodtryck. Patienten kan också beskriva effekten av medicinen och eventuella biverkningar. På mottagningen registrerar en sjuksköterska patientens upplevelser och kommunicerar kring behandlingen via ett säkert meddelandeförfarande.

Appen har medfört att patienterna som använder den ökar närvaron i skolan och föräldrarna slipper ta ledigt från jobbet. Många och långa resor undviks, vilket även leder till positiva miljöeffekter. Med färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin avlastas en redan ansträngd vårdkö.

- Vi är på väg in i en tid med mer digitala lösningar. Det här är ett sätt på hur vi kan möta patienter på deras arena och deras villkor. Jag tror vi behöver se flera liknande lösningar i framtiden, säger Måns.

Ny app på gång

Stipendiesumman är på 50 000 kronor och flera funktioner i Hipr planeras. Dessutom finns en ny app färdig som är klar att testas inom psykiatrin i höst. Appen heter Seno och bygger på samma grundidé som Hipr och är en app för uppföljning av antidepressiva läkemedel.

Då man idag endast följer upp genom att ringa till patienten missas viktig och ibland livsviktig information om patientens mående under behandlingen. Information om följsamhet och biverkningar kan också missas.

- Det finns ett stort behov av en liknande app som Hipr för att på ett tryggt och säkert sätt kunna förbättra behandlingen av patienter med depression i Sverige, säger Måns.

Den nya appen kommer att testas på 60 patienter; 30 vuxna och 30 barn. Utöver patienterna kommer berörda läkare och sjuksköterskor vara med och utvärdera systemet. Utvärderingen ska ta reda på upplevelsen hos patienterna och deras familjer, samt mäta och tydliggöra effektivitetsvinsterna och patientnyttan. Insamling av data till studien kommer ske med hjälp av digitala frågeformulär.

Om Vitalis

Vitalis är en konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Syftet med stipendiet är att lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg.

Mer om stipendiet och Vitalis