Hipr appen vann Guldpillret

Appen Hipr som sparar tid vid inställningen av centralstimulerande adhd-läkemedel för både familjen och vårdpersonalen vann Guldpillret.

Guldpillret delas ut av Läkemedelsförsäkringen i samarbete med Dagens Medicin och vinnaren utses av en jury med ledamöter från bland annat Karolinska institutet, Lif, Apotekarsocieteten, Reumatikerförbundet och Stiftelsen Nepi.

Effektivare vård med digital lösning

Hipr bygger på en app som används av patienterna varje dag. Där registreras att hen tagit sin medicin samt puls och blodtryck. Patienten kan också beskriva effekten av medicinen och eventuella biverkningar. På mottagningen registrerar en sjuksköterska patientens upplevelser och kommunicerar kring behandlingen via ett säkert meddelandeförfarande.

Appen har medfört att patienterna som använder den ökar närvaron i skolan och föräldrarna slipper ta ledigt från jobbet. Många och långa resor undviks, vilket även leder till positiva miljöeffekter. Med färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin avlastas en redan ansträngd vårdkö.

– Appen passar inte alla och är ingen ersättning för fysiska möten, utan ett komplement. Hos oss – beroende på sjuksköterska – använder mellan 40 och 60 procent av patienterna appen i samband med insättning av medicin. Det gör att vi kan lägga mer tid på de patienter som behöver oss, säger Måns Lööf, legitimerad sjuksköterska och digital vårdutvecklare vid Region Gävleborg.