Hemisolering av anhöriga till covidsjuka

Du som bor i ett hushåll med en covidsjuk person har hög sannolikhet att bli smittad och ska därför isoleras i hemmet under minst sju dagar.

Som boende i ett hushåll med en covidsjuk räknas du som ett misstänkt fall och lyder under smittskyddslagen för skyddsplikt. Det betyder att man inte ska utsätta andra människor för smittrisk och därför vara isolerad i hemmet under minst sju dagar.

Du som är vuxen eller gymnasieelev och bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag personen fick sitt provsvar. Det gäller då även om du själv är utan symtom. Du kan vara smittsam, även om risken är liten. Barn och ungdomar som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola kan fortsätta att gå i skolan om de är symtomfria, men ska följa riktlinjerna i övrigt. Ansök om smittbärarpenning från Försäkringskassan om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Läs mer om covid-19 och hur du ska agera om du bor med någon som har covid-19 
Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall