Hårt tryck på uthämtning av kit för egenprovtagning

Just nu råder ett högre tryck på uthämtningen av kit för egenprovtagning för corona vid de mobila provtagningsstationerna i länet. Det kan i sin tur leda till att provsvar dröjer längre än 48 timmar. Region Gävleborg arbetar med att utöka kapaciteten för både provtagningar och provsvar.

De senaste dagarna har det varit svårare för länsborna boka en tid för uthämtning av kit för egenprovtagning för corona vid de mobila provtagningsstationerna i länet. Många invånare har symtom och vill ta provet, vilket har lett till att trycket på tidbokningen har ökat kraftigt. Även Folkhälsomyndighetens rekommendation att skolbarn ska provta sig för corona vid symtom kan ha bidragit till ökningen.

Arbetar för en högre kapacitet

Egenprovtagningen organiserades under sommaren för en kapacitet på 600 prover per dag, men den nivån har nu överskridits med råge.

- Det här leder till att labbet inte hinner med att analysera den ökande mängden prover, och vi har tillfälligt tvingats att begränsa inflödet till cirka 800 prover per dag, berättar Simon Nilsson, utvecklingschef inom hälso- och sjukvården.

Nu pågår ett intensivt arbete med att utöka kapaciteten efter invånarnas behov, både när det gäller uthämtning av kit för egenprovtagning och kapaciteten för analys och provsvar i laboratoriet.

- Vår målsättning är att höja taket till cirka 1 200 prover per dag inom någon vecka, säger Simon Nilsson.

Uthämtning även på vissa apotek

Utöver tidbokad uthämtning av provtagningskit vid de mobila provtagningsenheterna finns också möjligheten att hämta ut kit med hjälp av ett friskt ombud på ett antal utvalda apotek i länet. Mer information om egenprovtagningen finns på 1177.se.

Trots att fler har förkylningssymtom och vill utföra egenprovtagning är smittspridningen i länet fortsatt låg. Cirka 1 procent av dem som provtar sig för corona i Region Gävleborg bär på viruset. 99 av 100 med symtom får alltså negativa provsvar, det vill säga att symtomen har annan orsak än coronavirus.

För att egenprovtagningen ska vara tillförlitlig bör den utföras under dag 2-5 efter symtomdebut.