Har du en vara eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad?

Då kan du som företagare söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering. Checken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag och är Region Gävleborgs stöd för att stärka konkurrenskraften i små företag. Checkarna söks regionalt och finansieras av Tillväxtverket.

- Vi hoppas att företag i länet tar chansen att söka för att komma ut med sin produkt eller tjänst på en internationell marknad, säger Ann-Christin Gagge, avdelningschef för regionala utvecklingsmedel på Region Gävleborg. 

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har 2-49 personer anställda.
 • Har en omsättning på minst tre miljoner kronor och högst 10 miljoner EUR.
 • Har en ekonomi i ordning.
 • Har en befintlig produkt/tjänst.
 • Är i behov av att ta in extern kompetens.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd mellan 50 000 och 200 000 kronor. Stödet täcker max 50 % av externa kostnader kopplat till investeringen, den resterande delen står ditt företag för. Stödet betalas alltid ut i efterskott.

Stödet kan täcka hälften av kostnaden för köp av tjänst eller resekostnader och dessa får vara max 20 % av den totala kostnaden. Du kan projektanställa en ny person i företaget som kan hjälpa till med internationaliseringsarbetet. Det ska vara en ny kompetens som inte har varit anställd i företaget innan och det får inte vara en närstående.

Internationaliseringschecken kan bland annat användas om du behöver ta in extern kompetens för att:

 • Skriva en strategi för internationalisering.
 • Göra marknadsundersökningar.
 • Söka leverantörer i utlandet.
 • Utbilda er inför en internationalisering.
 • Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning.
 • Utreda patent och immaterialrättsliga tillgångar, IPR.
 • Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.

Tillväxtverkets webbplats kan du testa om ditt företag uppfyller de grundläggande kriterierna. Du kan också se hur andra företag har realiserat sina satsningar.

Kontakta Erik Gropgård (Regional exportsamverkan) eller Marie Ericson (Enterprice Europe Network) innan du ansöker. 

Vad kan du inte söka stöd för?

 • Löpande affärsutveckling
 • Inköp av material
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Utbildningskostnader

När ansöker du?

Ansökan är öppen fram till och med den 29 september 2020.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.
Cecilia Hedlöf
Region Gävleborg
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

Erik Gropgård
Regional exportsamverkan
erik.gropgard@almi.se
026-663679

Marie Ericson
Enterprice Europe Network
marie.ericson@teknikdalen.se
070-621 12 46