Hälso- och sjukvårdspersonal börjar vaccineras nästa vecka

Region Gävleborg har beslutat att hälso- och sjukvårdspersonal ska börja vaccineras nästa vecka. Beslutet har fattats i hälso- och sjukvårdsledningen och stöds av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

Vaccinationerna mot covid-19 i Sverige har startat samtidigt som trycket på personalen i hälso- och sjukvården varit högt och bemanningen sårbar.

Folkhälsomyndigheten har nyligen justerat prioritetsordningen i sitt vaccinationsprogram till förmån för hälso- och sjukvårdspersonalen. Även Region Gävleborg följer rekommendationen och har beslutat att börja vaccinera hälso- och sjukvårdspersonal från och med vecka 3.

Säkrad vård och ökad trygghet

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S) anser att beslutet i grund och botten är en fråga om att säkra en väl fungerande och rättvis vård för medborgarna.

– För oss i den politiska ledningen har det varit viktigt att hela tiden noga följa upp att Region Gävleborg kan erbjuda också medarbetarna tidig och bra tillgänglighet när det gäller vaccineringen. Nu kan Region Gävleborg komma igång tidigt med vaccinering för delar av personalen, vilket gör det möjligt att minimera personalbrist och öka tryggheten för medarbetarna, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

De tre grupper som vaccineras först

De grupper inom hälso- och sjukvården som vaccineras först är:

  • sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvården
  • biomedicinska analytiker som analyserar coronaprover
  • läkare på särskilda boenden för äldre.

– När det gäller läkare på särskilda boenden bör de likställas med kommunala sjuksköterskor i äldreomsorgen, som ingår i fas 1 av Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Sjuksköterskor och undersköterskor på IVA, samt de biomedicinska analytikerna, lyfts fram på grund av sårbarheten vid sjukfrånvaro. Personalbrist i de kategorierna får stora konsekvenser för helheten.

- Det är svårt att välja mellan personalgrupper, och beslutet har fattats snabbt för att vi inte ska försena användningen av vaccindoser. Dialogen kring vaccinationerna av egen personal fortsätter, säger Tina Mansson Söderlund.

Modernas vaccin lämpligt för sjukvårdspersonal

Vaccinet från Moderna, det andra vaccinet mot covid-19 att godkännas i EU, väntas till Gävleborg nästa vecka. Den första leveransen väntas bestå av 400 doser.

– Vaccinet är lämpligt att användas inom vården eftersom det är transportkänsligt och måste förvaras fryst fram till användning, säger Tina Mansson Söderlund.