Hälso- och sjukvården tryggad i sommar

Årets sommarbemanning inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg är tryggad. Nästan 800 ansökningar har kommit in till de 323 sommarvikariat som utlysts.

I år har planeringen av sommarbemanningen inom hälso- och sjukvården varit en särskild utmaning på grund av coronapandemin. Region Gävleborgs ambition har varit att ge alla medarbetare inom vården fyra veckors semester, och samtidigt klara av att trygga en patientsäker vård, både inom reguljär vård och covidvård.

- Vi har arbetat intensivt för att göra en sommarplanering utifrån de förändrade krav som covid-19 innebär, för att uppskatta vårdbehoven över tid och kunna ge så många medarbetare som möjligt deras välförtjänta ledighet och möjlighet till återhämtning, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Medicinska prioriteringar styr

Liksom tidigare somrar kommer medicinska bedömningar att styra, där patienter i behov av akutsjukvård och annan högt prioriterad sjukvård har företräde. Antalet vårdplatser på sjukhusen har med anledning av covid-19 utökats med cirka 20 procent jämfört med tidigare sommarperioder.

Efter förhandlingar med fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet står det också klart att en stor majoritet av de cirka 5 500 medarbetarna inom hälso- och sjukvården får upp till fyra veckors semester under de tre sommarmånaderna. De som får tre veckors semester under perioden kompenseras med 15 000 kronor, samt 7 extra semesterdagar. Det berör framför allt medarbetare inom intensivvården.

800 ansökningar till 323 vikariat

Det höga antalet ansökningar till sommarvikariaten tyder på att det finns ett högt intresse för att arbeta i Region Gävleborg. Bland dem som anställts finns många studerande som har gjort praktik i vårdens verksamheter under hösten och våren.

- Våra chefer arbetar medvetet för att säkra det långsiktiga behovet och knyter till sig studenter och praktikanter under hela året. Vi är oerhört glada för att de har trivts och vill arbeta hos oss, säger Johan Kaarme.