Gott betyg till Gävleborgs hälsocentraler

Invånarna i Gävleborg är till stor del nöjda med primärvården. Det visar en patientenkät som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gjort.

I stort följer Region Gävleborg riksgenomsnittet. På flera punkter ligger dock patientomdömet i Gävleborg högre där 75-90 procent av de svarande patienterna är positiva. Det handlar mycket om tillgänglighet, till exempel kontakten med hälsocentralen, bemötande och atmosfär, rimlig tidsaspekt och närståendes möjlighet att prata med läkare.

Bäst på medkänsla och omsorg

Bästa betyget i SKR:s patientenkät, nära 90 procents positiva upplevelser, får primärvårdens bemötande ”med medkänsla och omsorg”.

– Tillgänglighet och upplevelsen av trygghet och gott bemötande är exempel på sådant som vi inom hälso- och sjukvården betonar och där vi vet att vår personal gör en god insats. Därför är det glädjande att se att så stor andel av patienterna har en så positiv upplevelse av primärvården. Men vi ska också titta på förbättringsområden för att utveckla verksamheten ytterligare, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg.

Söker vård trots pandemin

Under coronapandemin har många undvikit att söka vård på grund av rädsla att bli smittad eller att smitta andra. I Gävleborg är det dock större andel som sökt vård än i genomsnitt för riket. 24,7 procent av gävleborgarna i undersökningen uppger att de undvikit att söka vård i primärvården under pandemin (riksgenomsnitt 26,1 procent).

3 345 invånare i Gävleborg svarade på patientenkäten. Det ger en svarsfrekvens på 41,2 procent vilket är något större andel än riksgenomsnittet.

SKR: Nationell patientenkät om primärvård 2020