Göran Angergård tillförordnad regiondirektör

Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg, har idag utsetts till tillförordnad regiondirektör efter Johan Färnstrand. Göran tillträder uppdraget den 10 augusti.

- Jag har lärt känna Göran som en erfaren och lyhörd ledare som gärna delegerar både ansvar och beslutsmandat till medarbetarna, men alltid finns till hands för samtal och råd om det skulle behövas, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). För mig som styrelsens ordförande är det mycket viktiga egenskaper och kärnan i den tillitsstyrning vi vill ska prägla vardagen i Region Gävleborg.

Regiondirektören leder koncernledningen, är Region Gävleborgs högsta tjänsteman och ansvarar direkt inför politikerna i regionstyrelsen.

Rekrytering av regiondirektör pågår.