Gemensam kraftsamling för elektrifierade godstransporter i Gävleborg och Dalarna

Den svenska regeringen och regionala aktörer i Dalarna och Gävleborg presenterar idag ett löfte om att skynda på elektrifieringen av regionala godstransporter. Överenskommelsen är ett initiativ där 28 aktörer från Gävleborg och Dalarna sluter upp för att minska klimatpåverkan från godstransporter i syfte att nå målet om att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Det finns ett stort engagemang hos aktörerna i Region Gävleborg och Region Dalarna att ställa om mot fossilfrihet och elektrifiering är en viktig del i detta. Många aktörer har också genomfört eller planerar stora omställningar av sina verksamheter som även de kommer att bidra till att nå klimatmålen.  Till exempel kan vätgaslösningar inom industrin möjliggöra tankning av vätgas i lastbilar och på så sätt skapa fossilfria transporter. Regionernas elnätsägare bidrar med fokus på den regionala energiomställningen, vilken är nödvändig för att elektrifieringen av transportsektorn ska vara möjlig.

Det regionala löftet presenterades idag mellan infrastrukturminister Tomas Eneroth och representanter från Region Gävleborg, Region Dalarna, Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna samt Mellansvenska handelskammaren.

– Det är uppenbart att vi behöver skynda på elektrifieringen av regionala godstransporter i Sverige och nu ökar vi farten från vår sida, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Det som är så intressant och attraktivt med det här löftesarbetet tillsammans med regeringen är att vi bygger vårt åtagande på våra egna analyser, förutsättningar och behov. Jag ser mycket goda möjligheter för oss att få ihop den pågående elektrifieringen av exportindustrin och en elektrifiering av industritransporterna. Det skulle betyda mycket för konkurrenskraft, tillväxt och bra, moderna jobb.

Bakom det regionala elektrifieringslöftet står en stor samling offentliga och privata aktörer inom Gävleborg och Dalarna, framförallt från industri. Löftet betyder att Gävleborg och Dalarna tar en ledande roll i omställningen till fossilfrihet och möjliggör en konkurrensstark och hållbar svensk exportindustri.

Företag och organisationer som ställer sig bakom löftet är:

 • AB Borlänge Energi Elnät
 • Arctic Paper
 • BillerudKorsnäs
 • Boliden
 • Dala Energi AB
 • Dalafrakt
 • Dalarna Science Park
 • Ellevio
 • Ernsts Express
 • Falu Energi och Vatten
 • Gävle Energi AB
 • Gävle Hamn AB
 • Hedemora Energi AB
 • Hitachi ABB Powergrids
 • Hofors Hus och Hofors Elverk
 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Malungs Elnät AB
 • MaserFrakt
 • Mellansvenska Handelskammaren
 • Ovako
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Rottneros
 • Sandvik Materials technology
 • Setra
 • SSAB
 • Stora Enso Skog