Gävle sjukhus tar emot cancerpatienter från Stockholm

Stockholmsregionen har långa väntetider för patienter som är i behov av strålbehandling. Nu får patienterna vård i Gävle på Strålbehandlingsmottagningen.

Samarbetet med Region Stockholm har redan inletts och till en början gäller det sex patienter som totalt kommer att få 100 strålbehandlingar på Gävle sjukhus.

- Det var verksamhetschefen för Onkologi på Södersjukhuset som tog kontakt med oss och andra regioner för att se om någon hade möjlighet att hjälpa till, säger Johanna Ågren, verksamhetschef Onkologi.

Patienter från Gävleborg kommer inte att drabbas av längre kötider, patienterna från Stockholm ryms inom den ordinarie verksamheten.

- Det känns naturligtvis bra utifrån perspektivet att vi kan hjälpa till och se till att patienterna får behandling, men också utifrån det ekonomiska perspektivet eftersom det ger oss mer intäkter, säger Johanna.

Det finns 17 strålbehandlingsmottagningar i Sverige och vårdenhetschef Åsa Bonnevier Svärdström tycker att det är positivt att en mindre klinik som Gävle kan hjälpa till.

- Nästa gång kanske det är vi som behöver hjälp av andra, säger Åsa.

Verksamhetschef Johanna Ågren vill rikta ett stort tack till Åsa och personalen.

- Det är alla våra duktiga medarbetare som gör det här samarbetet möjligt, säger Johanna.