Gävle hamn tilldelas EU-medel för ny elektrifierad järnväg

Gävle hamn tilldelas 5,6 miljoner euro från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för att bland annat elektrifiera järnvägen till hamnen.

- Det här är en riktigt god och angelägen nyhet. Gävle hamn har länge varit och är ju hela ostkustens nav, där sjöfart, järnväg och vägtransporter kan mötas och utvecklas. En EU-satsning på 5,6 miljoner euro för bland annat elektrifiering av järnvägen mellan Gävle hamn och Ostkustbanan kommer att stärka hamnens utveckling och betydelse ytterligare, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). 

Det var i slutet av september som det blev klart att 117 miljoner euro i EU-stöd ska fördelas mellan 39 projekt. Detta som en del av 2019 års transportutlysning inom ramen för CEF. Bland projekten som har beviljats stöd återfinns alltså en satsning på 5,6 miljoner euro för elektrifiering av järnvägen mellan Gävle hamn och Ostkustbanan.

Motiveringen lyder: Gävle hamn, med dess strategiska geografiska läge, beskrivs ha stor potential till att bli en viktig import- och exporthamn, och åtgärder för att stärka infrastrukturen krävs för att kunna ta potentialen till vara.

- Vi behöver utveckla hållbara, säkra och effektiva transportlösningar för näringslivet, för jobben och för miljön. Den här satsningen går ju helt i den riktningen, säger Eva Lindberg.

Eva Lindberg (S), regionstyrelsens orförande Region Gävleborg

Framgångsrikt arbete av Central Swedens medlemmar

Att Gävle hamn nu beviljas EU-medel är resultatet av ett framgångsrikt arbete inom Central Sweden. Central Sweden är en ideell förening bestående av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län och fungerar som en förlängd arm till EU. Målet är att bidra till att medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program förverkligas.

Central Sweden har utifrån medlemmarnas beställningar identifierat fyra huvudsakliga bevakningsområden, energi och hållbarhet, forskning och innovation, sammanhållningspolitik och transport.

Verksamheten fokuserar på två områden: politisk påverkan i för regioner viktiga frågor och projektstöd för att tillföra regionen resurser i form av både finansiella medel och kompetens för det regionala utvecklingsarbetet.